Friday 5/31 4pm PST vs Mavs Gaming
Friday 5/31 6pm PST vs Blazer5 Gaming
6/5-6/7 BYE
6/13-6/15 TBD THE TICKET
Wednesday 6/19 3pm PST @ Knicks Gaming
Thursday 6/20 5pm PST vs Lakers Gaming
Wednesday 6/26 3pm PST @ Warriors Gaming
Wednesday 6/26 7pm PST vs T-Wolves Gaming
7/4 BYE
7/10-7/12 BYE
Wednesday 7/17 7pm PST @ Jazz Gaming